4.29 Một số trường hợp không chuyển được đơn giá sang bảng Dự toán

Trong quá trình Chiết tính đơn giá công việc cho bảng Dự toán (Click chuột phải tại bảng Đơn giá chi chiết > chọn Chuyển đơn giá sang bảng dự toán) một số trường hợp phần mềm không cho người dùng thực hiện lệnh chuyển cụ thể như sau:

Trường hợp 1: Xuất hiện thông báo” Không khớp số lượng công việc giữa bảng Dự toán và Đơn giá chi tiết” như hình H.1

H.1 - Thông báo Dự toán BNSC

Nguyên nhân: Số thứ tự của các công việc trong bảng Dự toán và Đơn giá chi tiết chưa khớp nhau, người dùng cần kiểm tra lại phần số thứ tự giữa 2 bảng theo thông báo trên.


Cách kiểm tra và xử lý như sau:

♦ Tại Bảng Đơn giá chi tiết > Bạn bôi chọn cột A (Cột STT) và để ý phần tổng SUM giá trị cột được chọn của Excel góc phải dưới màn hình và ghi nhớ số tổng như hình H.2

H.2 – Bảng đơn giá chi tiết

♦ Tại bảng Dự toán > Tương tự bạn bôi chọn cột A (Cột STT) và để ý phần tổng SUM giá trị cột được chọn của Excel góc phải dưới màn hình và ghi nhớ số tổng như hình H.3

H.3 – Bảng Dự toán

♠ Thông thường nếu phần số thứ tự của 2 bảng trùng khớp nhau thì số tổng SUM ở 2 bảng sẻ có giá trị giống nhau, nên trong trường hợp tổng sum khác nhau thì bạn cần kiểm tra lại phần STT của bảng Dự toán và Đơn giá chi tiết để tìm vị trí sai lệch.

Ví dụ 1: Bảng Dự toán như hình H.4 thì phần STT bị dư ở dòng Tổng cộng > Bạn cần xóa (Delete) phần STT bị dư này.

H.4 – Bảng Dự toán dư STT ở dòng tổng cộng

Ví dụ 2: Bảng Đơn giá chi tiết như hình H.5 thì phần STT bị dư ở phần hao phí vật liệu của công tác > Bạn cần xóa (Delete) phần STT bị dư này.

Lưu ý: Tại bảng Đơn giá chi tiết thông thường với số lượng công tác nhiều, nên số lượng dòng cũng khá lớn. Nếu bạn kiểm tra và tìm vị trí sai lệch sẻ mất rất nhiều thời gian > Vì vậy bạn nên chạy mới lại bảng này (Tại Tab Dự toán > Chọn vào Bảng đơn giá chi tiết > Chọn Đồng ý) để phần mềm tự động tráng lại.

H.5 – Bảng Đơn giá chi tiết dư STT

=> Sau khi kiểm tra và xử lý phần STT của 2 bảng Dự toán và Đơn giá chi tiết khớp nhau thì bạn tiến hành chuyển đơn giá sang bảng Dự toán bình thường.

Trường hợp 2: Xuất hiện thông báo” Lỗi khi chuyển đơn giá sang bảng dự toán: Exception from HRESULT…” như hình H.6

H.6 – Lỗi khi chuyển đơn giá sang bảng dự toán: Exception from HRESULT…

Nguyên nhân: Trường hợp này nguyên nhân chủ yếu là do người dùng vô ý xóa đi một số thông số mặc định của phần mềm tại bảng Dự toán.


Cách kiểm tra và xử lý như sau:

♦ Tại bảng Dự toán > Bạn bôi chọn nguyên bảng (Ctrl+A) > Sau đó click chuột phải vào số dòng bất kỳ và chọn Unhide > để hiển thị tất cả các dòng đang ẩn nếu có như hình H.7

H.7 – Tìm vị trí lỗi Bảng Dự toán

♦ Tiếp theo Bạn tạo mới công trình (Tab Dự toán > Công trình > Tạo mới công trình) tại bảng Dự toán mới hiện ra, bạn cũng thao tác tương tư như trên để hiển thị tất cả dòng đang ẩn và đối chiếu với bảng dự toán trong file cũ.

Như trường hợp này thì người dùng đã xóa mất dòng ghi chú đầu tiên, Nên bạn cần chép dòng này như hình H.8

H.8 –Bảng Dự toán mới

♦ Sau đó qua Bảng dự toán trong file cũ > Click chuột phải tại dòng đầu tiên và chọn “Insert Copied Cells” như hình H.9 để khôi phục lại mặc định

H.9 –Bảng Dự toán cũ

=> Như vậy bạn đã khôi phục lại được dòng ghi chú mặc định như hình H.10 > Lúc này bạn có thể quay lại bảng Đơn giá chi tiết để chuyển đơn giá sang bảng Dự toán bình thường.

H.10 –Bảng Dự toán bình thường

 

Mọi vướng mắc, góp ý quý Khách hàng liên hệ ngay Tel/Zalo: 0981.75.75.27 / 0948.75.75.27 Khắc Tiệp Bắc Nam để được hỗ trợ kịp thời.