1.17 DỰ TOÁN BNSC: Cập nhật Nghị định 24/2024/NĐ-CP

Ngày 27/02/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 24/2024/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 24) hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Hiện tại BNSC đã cập nhật kịp thời nội dung Nghị định trên vào File Template của DỰ TOÁN BNSC...

1.1 Cài đặt phần mềm DỰ TOÁN BNSC

Cài đặt phần mềm DỰ TOÁN BNSC phiên bản 2020, vận hành bằng khóa cứng (USB)

1.2 Cập nhật phiên bản mới

Tự động nâng cấp/cập nhật phiên bản mới qua internet trên phần mềm DỰ TOÁN BNSC

1.3 Cài đặt dấu chấm phẩy trong Control Panel

Khi các bạn cài đặt xong phần mềm, chạy dự toán thấy chế độ ngôn ngữ và dấu chấm phẩy chưa phù hợp.

1.4a Xử lý Virus Kaspersky Endpoint Security 2023

Bài viết sau sẻ giúp các bạn loại bỏ sự kiểm soát của phần mềm Virus Kaspersky đối với Phần mềm DỰ TOÁN BNSC

1.4 Xử lý Virus Kaspersky Endpoint Security

Bài viết sau sẻ giúp các bạn loại bỏ sự kiểm soát của phần mềm Virus Kaspersky đối với Phần mềm DỰ TOÁN BNSC

1.5 Xử lý Virus Kaspersky Internet Security 2019 khi cài...

Bài viết sau sẻ giúp các bạn loại bỏ sự kiểm soát của phần mềm Virus Kaspersky đối với Phần mềm

1.6 Xử lý Virus Kaspersky Internet Security 2020 khi cài...

Bài viết sau sẻ giúp các bạn loại bỏ sự kiểm soát của phần mềm Virus Kaspersky đối với Phần mềm

1.7 Xử lý Virus Microsoft Security Essentials khi cài đặt

Bài viết sau sẻ giúp các bạn loại bỏ sự kiểm soát của phần mềm Microsoft Security Essentials đối với Phần mềm

1.8 Xử lý tường lửa Win10 Windows Defender khi cài đặt

Bài viết sau sẻ giúp các bạn loại bỏ sự kiểm soát của phần mềm Windows Defender đối với Phần mềm

1.9 Xử lý Virus Avast khi cài đặt

Bài viết sau sẻ giúp các bạn loại bỏ sự kiểm soát của phần mềm Virus Avast đối với Phần mềm

1.10 Xử lý Virus NEGS.XLS của Excel

Hiện tại có một số máy Excel bị lỗi do Virus NEGS.XLS làm ảnh hướng đến quá trình khởi tạo của Phần mềm

1.11 Hướng dẫn cài đặt .Net Framework 3.5

Cài đặt bộ thư viện hỗ trợ lập trình .NET Framework 3.5

1.16 Xử lý Virus Trend Micro

Bài viết sau sẻ giúp các bạn loại bỏ sự kiểm soát của phần mềm Virus Trend Micro đối với Phần mềm DỰ TOÁN BNSC

1.13 Lỗi Windows Update Mã 0x80070422 (Update Framework...

Windows Không Update được Framework 3.5

1.12 Lỗi HRESULT 0xc8000222 không cho cài đặt .net Framework...

Dự toán BNSC 2020 yêu cầu máy cấu hình tối thiểu phải được cài đặt Microsoft Net FrameWork 4.0