GIẢM 30% nhân dịp Ninh Thuận ban hành Bộ Đơn giá XDCT năm 2022

    Nhân dịp Công ty Bắc Nam (BNSC) hoàn thành việc tư vấn lập các Bộ đơn giá XDCT trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và được UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành tại Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 09/06/2022 (xem thêm...