Khánh Hòa: Công bố Đơn giá nhân công, giá ca máy năm 2022

Ngày 23/09/2022, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa ban hành Văn bản số 3044/SXD-QLCL Về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Nội dung cụ thể như sau:...