Bàn giao các Bộ Đơn giá XDCT trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2023

Ngày 16/01/2023, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ký Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND về việc Ban hành các Bộ Đơn giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Các Bộ Đơn giá này bao gồm:         1. Đơn giá Xây...

Công ty Bắc Nam hoàn thành, bàn giao Bộ Đơn giá XDCT năm...

Công ty Bắc Nam hoàn thành, bàn giao Bộ Đơn giá XDCT năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Hoàn thành Chỉ số giá XD năm 2018 của TP.Cần Thơ và các...

Hoàn thành Chỉ số giá XD năm 2018 của TP.Cần Thơ và các tỉnh thành khác

Đắk Lắk và Bình Thuận: Ban hành bộ Đơn giá XDCT năm 2021

Đắk Lắk và Bình Thuận: Ban hành bộ Đơn giá XDCT năm 2021

Công bố bộ Đơn giá XDCT năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh...

Công bố bộ Đơn giá XDCT năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Hoàn thành Bộ Đơn giá XDCT năm 2020 tỉnh Tây Ninh

Hoàn thành Bộ Đơn giá XDCT năm 2020 tỉnh Tây Ninh

UBND tỉnh Tây Ninh công bố Đơn giá NC và MTC quý I, II...

UBND tỉnh Tây Ninh công bố Đơn giá NC và MTC quý I, II năm 2020

TP Hồ Chí Minh: Công bố Giá ca máy và Đơn giá nhân công...

TP Hồ Chí Minh: Công bố Giá ca máy và Đơn giá nhân công XD Quý I, II năm 2020

Sở XD KonTum: Hội nghị hướng dẫn áp dụng các bộ Đơn giá...

Sở XD KonTum: Hội nghị hướng dẫn áp dụng các bộ Đơn giá XDCT và Dịch vụ công ích

UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Đơn giá Sửa chữa do Bắc Nam...

UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Đơn giá Sửa chữa do Bắc Nam thực hiện