Đào tạo nghiệp vụ Lập và Quản lý chi phí, Xác định giá gói thầu sửa chữa ô tô

08h30 ngày 14/11/2023, tại Phòng kỹ thuật Công ty TNHH Bá Thành đã diễn ra "Khóa đào tạo nghiệp vụ: Lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Vận dụng lập và quản lý chi phí, Xác định giá...

Đào tạo nghiệp vụ Dự toán xây dựng tại Tổng công ty Nước...

Đào tạo nghiệp vụ Dự toán xây dựng tại Công ty CP - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương (BIWASE)

BNSC tham gia Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm lập, thẩm tra...

BNSC tham gia Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm lập, thẩm tra và thẩm định dự toán xây dựng tại Sở Xây dựng tỉnh Long An

Đào tạo nghiệp vụ Dự toán xây dựng tại Công ty cổ phần...

Đào tạo nghiệp vụ Dự toán xây dựng tại Công ty cổ phần Xây lắp - Điện BIWASE (BIWELCO)

Phối hợp với SXD Tây Ninh tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ Đo...

Phối hợp với SXD Tây Ninh tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ Đo bóc khối lượng và Lập dự toán