Trà Vinh: Công bố Bộ đơn giá xây dựng mới năm 2023

Ngày 16/02/2023, UBND tỉnh Trà Vinh đã ký Quyết định số 175/QĐ-UBND về việc Công bố Bộ đơn giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cái nhân làm căn cứ xác định,...

Gia Lai: Công bố Bộ đơn giá xây dựng mới năm 2023

Gia Lai: Công bố Bộ đơn giá xây dựng mới năm 2023

TP. Hồ Chí Minh: Công bố Giá ca máy và Đơn giá nhân công...

TP. Hồ Chí Minh: Công bố Giá ca máy và Đơn giá nhân công XD năm 2022

Ứng dụng phần mềm DỰ TOÁN BNSC tại Cục Công tác phía Nam...

Ứng dụng phần mềm DỰ TOÁN BNSC tại Cục Công tác phía Nam (Bộ Xây dựng)

Công ty Bắc Nam và các Sở Xây dựng tham gia Hội nghị do...

Công ty Bắc Nam và các Sở Xây dựng tham gia Hội nghị do Cục Quản lý HĐXD tổ chức

Hội thảo ứng dụng CNTT do Sở Xây dựng Sóc Trăng và Công...

Hội thảo ứng dụng CNTT do Sở Xây dựng Sóc Trăng và Công ty Bắc Nam đồng tổ chức

Công ty Bắc Nam tham gia Hội nghị tại Sở Xây dựng Cà Mau

Công ty Bắc Nam tham gia Hội nghị tại Sở Xây dựng Cà Mau