Bà Rịa - Vũng Tàu: Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng mới năm 2022

Ngày 27/9/2022, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ký Quyết định số 3005/QĐ-UBND về việc ban hành bộ Đơn giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Toàn bộ nội dung bộ Đơn giá này đã được...