Bình Thuận: Công bố Đơn giá nhân công, giá ca máy năm 2022

Ngày 30/11/2022, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 283/QĐ-SXD Về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và Quyết định số 284/QĐ-SXD Về việc công bố giá...