BNSC tham gia Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm lập, thẩm tra và thẩm định dự toán xây...

BNSC tham gia Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm lập, thẩm tra và thẩm định dự toán xây dựng tại Sở Xây dựng tỉnh Long An

Phối hợp với Sở Xây dựng Đắk Lắk tổ chức hướng dẫn Bộ Đơn...

Phối hợp với Sở Xây dựng Đắk Lắk tổ chức hướng dẫn Bộ Đơn giá XDCT năm 2023

Gia Lai: Công bố Bộ đơn giá xây dựng mới năm 2023

Gia Lai: Công bố Bộ đơn giá xây dựng mới năm 2023