SXD Đắk Lắk: Công bố Đơn giá NC, MTC năm 2023 do BNSC tư vấn thực hiện

SXD Đắk Lắk: Công bố Đơn giá NC, MTC năm 2023 do BNSC tư vấn thực hiện được SXD công bố theo Văn bản 104/SXD-KTVLXD ngày 12/1/2024

SXD Ninh Thuận: Công bố Đơn giá NC, MTC theo Quyết định...

BNSC bàn giao SXD NINH THUẬN Đơn giá nhân công XD, Giá ca máy Công bố theo Quyết định 4559/QĐ-SXD năm 2023

SXD Tây Ninh: Công bố Đơn giá NC, MTC năm 2023 theo QĐ161...

SXD TÂY NINH: Đơn giá nhân công XD, Giá ca máy năm 2023 công bố theo Quyết định 161; 162/QĐ-SXD

Quyết định 2966/QĐ-UBND: Công bố Bộ Đơn giá xây dựng công...

Công ty Bắc Nam hoàn thành, bàn giao Bộ Đơn giá XDCT năm 2023 trên địa bàn TP. HCM

Công ty Bắc Nam hoàn thành, bàn giao Bộ Đơn giá XDCT năm...

Công ty Bắc Nam hoàn thành, bàn giao Bộ Đơn giá XDCT năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Đắk Lắk và Bình Thuận: Ban hành bộ Đơn giá XDCT năm 2021

Đắk Lắk và Bình Thuận: Ban hành bộ Đơn giá XDCT năm 2021

Công bố bộ Đơn giá XDCT năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh...

Công bố bộ Đơn giá XDCT năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Hoàn thành Bộ Đơn giá XDCT năm 2020 tỉnh Tây Ninh

Hoàn thành Bộ Đơn giá XDCT năm 2020 tỉnh Tây Ninh

UBND tỉnh Tây Ninh công bố Đơn giá NC và MTC quý I, II...

UBND tỉnh Tây Ninh công bố Đơn giá NC và MTC quý I, II năm 2020

TP Hồ Chí Minh: Công bố Giá ca máy và Đơn giá nhân công...

TP Hồ Chí Minh: Công bố Giá ca máy và Đơn giá nhân công XD Quý I, II năm 2020