2.54 Lập phụ lục hồ sơ Thanh/ Quyết toán công trình

Lập hồ sơ Thanh/ Quyết toán công trình trên Phần mềm DỰ TOÁN BNSC 2020

Video hướng dẫn:

Truy cập Kênh Youtube Dự toán BNSC và nhấn ĐĂNG KÝ để nhận các video mới nhất.

Các bước thực hiện như sau:

- Đầu tiên để tiến hành Lập hồ sơ Thanh/ Quyết toán công trình thì yêu cầu phải có bảng Dự toán dự thầu (nội dung của bảng Dự toán dự thầu có thể Coppy từ file khác qua, ko nhất thiết phải chạy tuần từ từ bảng Dự toán, miễn sao đảm bảo được đầy đủ nội dung như hình (H.1))

H.1 – Bảng Dự toán dự thầu

- Chọn phương pháp Thanh/ Quyết toán phù hợp:

Tại Tab Dự thầu – Thanh/Quyết toán > Phương pháp Thanh Quyết toán > Chọn Nghị định 11/2020/NĐ-CP (đã được mặc định khi cài đặt/nâng cấp phiên bản 2020) (H.2)

H.2 – Tùy chọn phương pháp Thanh Quyết toán

 

Trường hợp 1: Thanh Quyết toán công trình 1 giai đoạn

Bước 1: Chạy Bảng Nghiệm thu giai đoạn

- Tại Tab Dự thầu – Thanh/Quyết toán > Chọn Nghiệm thu giai đoạn

- Xuất hiện Bảng Khối lượng nghiệm thu giai đoạn > Bạn nhập khối lượng thực hiện cho từng công việc (H.3)

H.3 – Bảng Khối lượng nghiệm thu giai đoạn

Bước 2: Kết xuất Khối lượng nghiệm thu giai đoạn

- Tại Tab Dự thầu – Thanh/Quyết toán > Chọn Kết xuất KL nghiệm thu GĐ > Xuất hiện Bảng Quản lý khối lượng nghiệm thu (H.4)

H.4 – Bảng Quản lý khối lượng nghiệm thu

 
Bước 3: Quản lý tạm ứng (Nếu có)

- Tại Tab Dự thầu – Thanh/Quyết toán > Chọn Quản lý tạm ứng > Xuất hiện Bảng Quản lý tiền tạm ứng theo giai đoạn > Nhập số tiền đã tạm ứng theo từng đợt (nếu có) (H.5)

H.5 – Bảng Quản lý tiền tạm ứng theo giai đoạn

Bước 4: Chạy Phụ lục thanh toán

- Tại Tab Dự thầu – Thanh/Quyết toán > Chọn Phụ lục thanh toán > Xuất hiện Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành (H.6)

H.6 – Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành

Trường hợp 2: Thanh Quyết toán công trình nhiều giai đoạn

♦ Giai đoạn 1: Các bước tiền hành của giai đoạn 1 tương tự như trường hợp 1 ở trên, chỉ khác phần Khối lượng thực hiện tại giai đoạn 1 là khối lượng hoàn thành của giai đoạn 1< khối lượng hợp đồng

♦ Giai đoạn 2:

Bước 1: Tạo mới Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành (PL08b)

- Sau khi hoàn thiện Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành (PL08b) của giai đoạn 1 > Click chuột phải và Tên sheet PL08b > Chọn lệnh Move or Copy > Chọn PL08b và đánh đấu kiểm (ü) chọn Create a copy > Chọn Đồng ý (H.7)

H.7 – Tạo mới Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành

- Đổi tên Sheet của Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành của giai đoạn 1

H.8 – Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành


Bước 2: Tạo mới giao đoạn nghiệm thu

- Tại Tab Dự thầu – Thanh/Quyết toán > Chọn mũi tên bên phải Nghiệm thu giai đoạn > Chọn Tạo mới giao đoạn nghiệm thu > Chọn đồng ý  (H.9)

H.9 – Tạo mới giai đoạn nghiệm thu

- Xuất hiện Bảng Quản lý khối lượng nghiệm thu giai đoạn 2 (NT_DG_2) (H.10)

H.10 – Bảng Quản lý khối lượng nghiệm thu giai đoạn 2

Bước 3: Kết xuất Khối lượng nghiệm thu giai đoạn

- Tại Tab Dự thầu – Thanh/Quyết toán > Chọn Kết xuất KL nghiệm thu GĐ > Xuất hiện Bảng Quản lý khối lượng nghiệm thu (H.11)

H.11 – Bảng Quản lý khối lượng nghiệm thu 2 giai đoạn

Bước 4: Quản lý tạm ứng của giai đoạn 2 (Nếu có)

- Tương tự phần tạm ứng ở bước 3 giai đoạn 1

Bước 5: Chạy Phụ lục thanh toán của giai đoạn 2

- Tại Tab Dự thầu – Thanh/Quyết toán > Chọn Phụ lục thanh toán > Xuất hiện Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành (H.12)

H.12 – Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành giai đoạn 2

 

Kết nối và Inbox ngay Tel/Zalo: 0981.75.75.27 / 0948.75.75.27 Khắc Tiệp Bắc Nam để được hỗ trợ kịp thời và cung cấp mọi thông tin về DỰ TOÁN BNSC, nhận mức giá ưu đãi nhất khi Bạn có nhu cầu sử dụng phần mềm.

DỰ TOÁN BNSC
  • Lập Dự toán; Giá dự thầu; Thanh Quyết toán; Đấu thầu qua mạng; Tự động Thẩm định file dự toán từ phần mềm khác;…
  • Tạo Định mức & Đơn giá riêng;
  • Tính Giá ca máy theo từng thời điểm;
  • Vận hành trên nền Excel và tương thích Windows 10; Phông chữ Unicode;
  • Dữ liệu phần mềm: Định mức và Đơn giá của các Tỉnh/thành là file Excel;
  • Tự động cập nhật, nâng cấp qua mạng;..
  • Và rất nhiều tiện ích và tính năng vượt trội, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để cùng trải nghiệm và phục vụ công việc của Bạn.