Tag: Sử dụng dự toán BNSC

Sử dụng

2.51 Lập Dự toán - Dự thầu xây dựng công trình

Lập Dự toán - Dự thầu xây dựng công trình theo các Thông tư 11/2021/TT-BXD; Thông tư 12/2021/TT-BXD; Thông tư 13/2021/TT-BXD;...

Sử dụng

2.0 Giới thiệu tính năng chính phần mềm

Bài viết sau đây sẻ giới thiệu các tính năng chính và nổi bật nhất để phục vụ cho việc lập Dự toán – Dự thầu – Thanh quyết toán –...

Sử dụng

2.1 Giới thiệu giao diện chính phần mềm

Giới thiệu giao diện chính phần mềm DỰ TOÁN BNSC phiên bản 2020

Sử dụng

2.2 Tạo / Mở / Lưu công trình

Tạo mới / Thay đổi thông tin công trình hạng mục và lưu công trình

Sử dụng

2.3 Tải dữ liệu từ máy chủ

Tính năng “Tải dữ liệu từ máy chủ” trên phần mềm DỰ TOÁN BNSC 2020 giúp người dùng chủ động trong việc cập nhật cơ sở dữ liệu về Data...

Sử dụng

2.4 Cài đặt cơ sở dữ liệu

Cài đặt cơ sở dữ liệu Định mức và Đơn giá tỉnh thành để sử dụng.

Sử dụng

2.5 Tra cứu mã hiệu công việc

Tìm kiếm, tra cứu mã hiệu một cách nhanh chóng theo nhiều điều kiện, giúp người dùng có thể tìm thấy công việc cần tìm một cách nhanh,...

Sử dụng

2.6 Nhập Diễn giải - Tiên lượng

Phần mềm DỰ TOÁN BNSC là phần mềm được lập trình trên nền Excel nên việc nhập khối lượng diễn giải chi tiết để tính toán khối lượng...

Sử dụng

2.7 Xóa/Thêm/Sao chép/Cắt/Dán/Chèn công việc

Phần mềm DỰ TOÁN BNSC 2O2O cho phép Bảng Dự toán và Phân tích vật tư cùng làm việc song song và tự động đồng bộ

Sử dụng

2.8 Nhân bản Hạng mục / Nhóm công việc

Tính năng nhân bản hạng mục, nhóm công việc giúp người dùng Tự động nhân bản Hạng mục/ nhóm công việc đã có trong bảng Dự toán

Sử dụng

2.14 Tính chi phí vận chuyển vật liệu theo Định mức 588

Chiết tính phần chi phí vận chuyển của vật liệu từ nơi mua đến chân công trình, thông qua hao phí vận chuyển theo Định mức Dự toán...

Sử dụng

2.15 Tính vận chuyển vật liệu theo bảng cước kết hợp Định...

Bài viết này sẻ hướng dẫn cách áp dụng kết hợp hai phương pháp vận chuyển theo Bảng cước vận chuyển của địa phương công bố và phương...

Sử dụng

2.16 Tính chi phí vận chuyển vật liệu lên cao

Chiết tính chi phí vận chuyển lên cao các loại vật tư như: Cát, đá, xi măng,…Dựa trên Đơn giá & Định mức.

Sử dụng

2.17 Tính chi phí vận chuyển ngang vật liệu

Chiết tính chi phí vận chuyển cho các loại vật tư như: Cát, đá, xi măng, gỗ…Dựa trên Đơn giá & Định mức

Sử dụng

2.18 Tính chi phí bốc xếp vật liệu, cấu kiện xây dựng

Chiết tính chi phí bốc xếp các loại vật tư như: Cát, đá, xi măng, gỗ…Dựa trên Đơn giá & Định mức

Sử dụng

2.19 Tính chi phí nhân công theo Thông tư 05/2016 và Thông...

Chiết tính chi phí tiền lương nhân công thực tế tại thời điểm lập hồ sơ, thông qua các thông số đầu vào để tính lương mới nhất tại...

Sử dụng

2.20 Tính trực tiếp giá ca máy và thiết bị thi công

Chiết tính chi phí máy thi công xây dựng thực tế tại thời điểm lập hồ sơ theo phương án tính trực tiếp

Sử dụng

2.21 Tính bù giá ca máy và thiết bị thi công

Chiết tính chi phí máy thi công xây dựng thực tế tại thời điểm lập hồ sơ theo phương pháp bù giá