2.20 Tính trực tiếp giá ca máy và thiết bị thi công

Chiết tính chi phí máy thi công xây dựng thực tế tại thời điểm lập hồ sơ theo phương án tính trực tiếp

2.21 Tính bù giá ca máy và thiết bị thi công

Chiết tính chi phí máy thi công xây dựng thực tế tại thời điểm lập hồ sơ theo phương pháp bù giá

2.23 Lưu giá thông báo tại từng thời điểm

Hướng dẫn Cách Lưu giá thông báo tại từng thời điểm của giá trị vật tư.

2.25 Chuyển đổi cấp phối vữa

Chuyển đổi cấp phối vữa trên phần mềm DỰ TOÁN BNSC giúp người dùng linh động tùy chọn cấp phối vữa PC30, PC40, PCB30, PCB40 cho phù...

2.28 Bóc tách Thép/ Điện/ Nước/ Vật liệu khác

Bóc tách Thép/ Điện/ Nước/ Vật liệu khác cho từng công việc tùy biến theo từng chũng loại vật tư thực tế, tự động tổng hợp khối lượng...

2.24 Phân tích giá vữa

Chiết tính giá m3 vữa, cấp phối theo thiết kế tại thời điểm lập.

2.30 Tạo và lưu công tác tạm tính mới

Tạo và lưu công tác tạm tính mới trên phần mềm DỰ TOÁN BNSC dễ dàng, trực quan, nhanh chóng.

2.31 Tạo nhiều hạng mục trong cùng một file dự toán

Giúp người dùng cùng một lúc làm nhiều hạng mục trên cùng một file dự toán, sử dụng cùng lúc nhiều bộ đơn giá, định mức khác nhau

2.32 Dùng chung nhiều bộ Định mức - Đơn giá

Giúp Người dùng cùng một lúc sử dụng cùng lúc nhiều bộ đơn giá, định mức khác nhau, điều chỉnh các hệ số khác nhau theo từng bộ định...

2.34 Tạo nhóm công việc

Tiện ích tạo nhóm công việc giúp người dùng linh động tạo công việc tổng hợp gồm nhiều công việc con, thuận lợi trong việc lập Dự...

2.26 Chuyển đổi độ sụt bê tông và modun cát trong vữa

Chuyển đổi độ sụt bê tông và modun cát trong vữa tùy biến, dễ dàng.

2.27 Thay đổi mác và độ sụt của vữa

Người dùng có thể chủ động thay đổi mác và độ sụt của vữa cho các công tác rất dể dàng và linh động theo ý muốn

2.35 Tạo và lưu công việc nhóm

Tiện ích “gộp công việc nhóm” là một tính năng giúp tạo định mức tổng hợp và đơn giá tổng hợp của công tác tổng hợp bao gồm thành...

2.41 Chuyển đổi công thức Tiên lượng - Diễn giải

Giúp người dùng có thể linh động chuyển đổi nhanh diễn giải khối lượng từ diễn giải sang tiên lượng và ngược lại.

2.29 Tạo và lưu Định mức- Đơn giá người dùng (DG_User)

Dự toán BNSC cho phép người dùng tạo định mức, đơn giá một cách nhanh chóng, trực quan để sử dụng cho các lần sau mà không cần phải...

2.37 Kiểm tra bảng biểu trước khi xuất hồ sơ

Hướng dẫn tính năng Kiểm tra bảng biểu (KCS) lại hồ sơ của các bạn trước khi các bạn xuất hồ sơ

2.39 Gộp nhiều hạng mục/ File dự toán

Tự động gộp nhiều hạng mục/ File dự toán đã lập riêng biệt lại với nhau, đảm bảo nhanh và chuẩn xác, hạn chế tối đa thao tác của người...

2.42 Thay đổi phương pháp tính chi phí bảng THKP và ĐGCT

Thay đổi phương pháp tính chi phí bảng THKP và ĐGCT