Tag: Dự toán BNSC tại các tỉnh thành

Nội bộ

Công ty Bắc Nam tham gia Hội thảo khoa học tại Đại học...

Công ty Bắc Nam tham gia Hội thảo khoa học tại Đại học Giao thông vận tải TP.HCM

Chuyên ngành

Công ty Bắc Nam tham gia Hội nghị do Sở Xây dựng Trà Vinh...

Công ty Bắc Nam tham gia Hội nghị do Sở Xây dựng Trà Vinh tổ chức

Chuyên ngành

Công ty Bắc Nam tham dự tập huấn do Sở Xây dựng Long An...

Công ty Bắc Nam tham dự tập huấn do Sở Xây dựng Long An tổ chức

Chuyên ngành

Sở Xây dựng Vĩnh Long thống nhất sử dụng phần mềm Dự toán...

Sở Xây dựng Vĩnh Long thống nhất sử dụng phần mềm Dự toán Bắc Nam

Nội bộ

Hội thảo lần 2 tại Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn (RESCO)

Hội thảo lần 2 tại Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn (RESCO)

Đơn giá

Sở XD KonTum: Hội nghị hướng dẫn áp dụng các bộ Đơn giá...

Sở XD KonTum: Hội nghị hướng dẫn áp dụng các bộ Đơn giá XDCT và Dịch vụ công ích

Chuyên ngành

Công ty Bắc Nam tham gia Hội nghị tại Sở Xây dựng Cà Mau

Công ty Bắc Nam tham gia Hội nghị tại Sở Xây dựng Cà Mau