UBND Tỉnh Bình Thuận công bố Bộ Đơn giá XDCT năm 2018

Ngày 05/7/2018, UBND tỉnh Bình Thuận đã có Quyết định số 1718/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình (sửa đổi và bổ sung) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Nội dung của Bộ Đơn giá này bao gồm 02 phần:

- Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung)

- Phần Lắp đặt (bổ sung)

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Ngoài nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Bộ Đơn giá XDCT này, các nội dung khác vẫn tham khảo, sử dụng Bộ Đơn giá XDCT ban hành kèm theo Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh.

Những Bộ Đơn giá này đều do Công ty TNHH Phần mềm xây dựng Bắc Nam (BNSC) là đơn vị tư vấn trực tiếp thực hiện. Sau khi Sở Xây dựng Bình Thuận phổ biến hướng dẫn áp dụng và phát hành rộng rãi, chúng tôi sẽ gửi dữ liệu mới này đến các khách hàng của Công ty.

Ngoài địa bàn tỉnh Bình Thuận, Công ty Bắc Nam được nhiều Sở Xây dựng các tỉnh, thành phía Nam giao làm đơn vị tư vấn trực tiếp lập các Bộ Đơn giá xây dựng công trình và Bộ Đơn giá dự toán Dịch vụ công ích đô thị (trong đó có TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Ninh Thuận, Đắk Lắk, KonTum,...). 

Một số hình ảnh liên quan:

Ông Xà Dương Thắng, Giám đốc Sở Xây dựng Bình Thuận

Bà Cao Thị Sáu, Trưởng phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng (Sở Xây dựng Bình Thuận)

Đại diện Công ty Bắc Nam (đơn vị tư vấn lập Bộ Đơn giá) trao đổi với các đơn vị tham dự buổi hướng dẫn

DỰ TOÁN BNSC
  • Lập Dự toán; Giá dự thầu; Thanh Quyết toán; Đấu thầu qua mạng; Tự động Thẩm định file dự toán từ phần mềm khác;…
  • Tạo Định mức & Đơn giá riêng;
  • Tính Giá ca máy theo từng thời điểm;
  • Vận hành trên nền Excel và tương thích Windows 10; Phông chữ Unicode;
  • Dữ liệu phần mềm: Định mức và Đơn giá của các Tỉnh/thành là file Excel;
  • Tự động cập nhật, nâng cấp qua mạng;..
  • Và rất nhiều tiện ích và tính năng vượt trội, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để cùng trải nghiệm và phục vụ công việc của Bạn.