Chi phí thẩm tra Thiết kế và thẩm tra Dự toán khi nào thì được điều chỉnh k=1,2

Khi xác định Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng trong tổng hợp dự toán xây dựng công trình, Chi phí thẩm tra thiết kế và Chi phí thẩm tra dự toán được điều chỉnh K=1,2 vậy trường hợp nào thì được điều chỉnh.

Trường hợp 1: Chi phí thẩm tra thiết kế và Chi phí thẩm tra dự toán được điều chỉnh K=1,2 khi Dự án có thiết kế 1 bước (lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật)

- Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 tại Phần II, Chương II, Mục  "4. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí thẩm định, thẩm tra Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật" quy định:

4.3. Chi phí thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xác định trên cơ sở định mức chi phí thẩm tra thiết kế và định mức chi phí thẩm tra dự toán ban hành tại Thông tư này nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong báo cáo kinh tế - kỹ thuật và điều chỉnh với hệ số k = 1,2.

=> Như vậy trong trường hợp Thiết kế 1 bước, tức lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật thì chi phí thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (gồm thẩm tra thiết kế và thẩm tra dự toán) được xác định trên cơ sở định mức và và điều chỉnh với hệ số k = 1,2.

Trường hợp 2: Chi phí thẩm tra dự toán được điều chỉnh K=1,2 

- Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 tại Phần II, Chương II, Mục  "6. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí thẩm tra dự toán xây dựng" quy định:

6.3. Trường hợp chi phí thiết bị ≥ 25% tổng giá trị chi phí xây dựng và chi phí thiết bị trong dự toán xây dựng công trình thì chi phí thẩm tra dự toán xây dựng công trình xác định theo bảng 2.17 ban hành kèm theo Thông tư này và điều chỉnh với hệ số k = 1,2.

=> Như vậy Trường hợp chi phí thiết bị ≥ 25% tổng giá trị chi phí xây dựng và chi phí thiết bị trong dự toán xây dựng công trình thì chi phí thẩm tra dự toán xây dựng công trình được điều chỉnh K=1,2

STT Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú
1 Ngị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 09/02/2021 Chi tiết
2 Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng 15/10/2021 Chi tiết
3 Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 Ban hành định mức xây dựng 15/10/2021 Chi tiết
4 Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình 15/10/2021 Chi tiếtP/S: Được biết đến thời điểm hiện tại Phần mềm DỰ TOÁN BNSC đang được áp dụng rộng rãi, đồng bộ và có hiệu quả tại hầu hết Sở Xây dựng và các đơn vị tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn các tỉnh thành (xem thêm tại đây).

Mọi vướng mắc, góp ý Qúy vị trao đổi ngay Tel/Zalo: 0981.75.75.27 / 0948.75.75.27 Khắc Tiệp Bắc Nam để được hỗ trợ kịp thời và cung cấp mọi thông tin về DỰ TOÁN BNSC, nhận mức giá ưu đãi nhất khi Bạn có nhu cầu sử dụng phần mềm.

DỰ TOÁN BNSC
  • Lập Dự toán; Giá dự thầu; Thanh Quyết toán; Đấu thầu qua mạng; Tự động Thẩm định file dự toán từ phần mềm khác;…
  • Tạo Định mức & Đơn giá riêng;
  • Tính Giá ca máy theo từng thời điểm;
  • Vận hành trên nền Excel và tương thích Windows 10; Phông chữ Unicode;
  • Dữ liệu phần mềm: Định mức và Đơn giá của các Tỉnh/thành là file Excel;
  • Tự động cập nhật, nâng cấp qua mạng;..
  • Và rất nhiều tiện ích và tính năng vượt trội, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để cùng trải nghiệm và phục vụ công việc của Bạn.