Cần Thơ: Công bố Đơn giá xây dựng công trình năm 2021

Ngày 24/11/2021, UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành quyết định số 3513/QĐ-UBND về việc công bố Bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Cần Thơ.

Nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ kèm theo Quyết định này để cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng vào việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hướng dẫn tại Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Ban hành định mức xây dựng và Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình, gồm các tập đơn giá như sau:

  1. Đơn giá nhân công xây dựng (vùng II và vùng III) theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.
  2. Đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng (vùng II và vùng III) theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.
  3. Đơn giá xây dựng công trình (vùng II và vùng III) theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Ban hành định mức xây dựng.
  4. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình (vùng II và vùng III) theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Ban hành định mức xây dựng.
  5. Đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng (vùng II và vùng III) theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Ban hành định mức xây dựng.
  6. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (vùng II và vùng III) theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Ban hành định mức xây dựng.
  7. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình (vùng II và vùng III) theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Ban hành định mức xây dựng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP theo quy định tại khoản 1 Điều 2, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
  2. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân áp dụng các quy định của Quyết định này để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với các dự án ngoài quy định tại khoản 1 Điều 2, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Điều 3. Xử lý chuyển tiếp

  1. Đối với các dự án đầu tư xây dựng đã thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu hoặc đã ký kết hợp đồng trước ngày Quyết định công bố Bộ đơn giá có hiệu lực thì chủ đầu tư tiếp tục áp dụng đơn giá xây dựng công trình công bố tại Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
  2. Đối với các dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt dự toán công trình nhưng chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu hoặc chưa ký kết hợp đồng (đối với trường hợp chỉ định thầu) thì chủ đầu tư tổ chức lập, thẩm tra và phê duyệt lại dự toán theo Quyết định công bố Bộ đơn giá này.
  3. Đối với hợp đồng được ký kết sau ngày Quyết định này có hiệu lực, chủ đầu tư phải áp dụng đơn giá nhân công, máy thi công theo Quyết định công bốnày đểthanh toán.
  4. Quyết định này thay thế Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Điều 4. Giao Sở Xây dựng công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ trên website của Sở Xây dựng.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các sở, ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

[Bấm vào đây để tải bộ Đơn giá XDCT]

- Hiện tại [DỰ TOÁN BNSC] đã cập nhật dữ liệu các bộ đơn giá nói trên, Các bạn tải dữ liệu CanTho_3513_2021 trực tiếp trên phần mềm [TẢI DỮ LIỆU TỪ MÁY CHỦ] để sử dụng.

Kết nối và Inbox ngay Tel/Zalo: 0981.75.75.27 / 0948.75.75.27 Khắc Tiệp Bắc Nam để được hỗ trợ kịp thời và cung cấp mọi thông tin về DỰ TOÁN BNSC, nhận mức giá ưu đãi nhất khi Bạn có nhu cầu sử dụng phần mềm.

Chúc các bạn thành công.

DỰ TOÁN BNSC
 • Lập Dự toán; Giá dự thầu; Thanh Quyết toán; Đấu thầu qua mạng; Tự động Thẩm định file dự toán từ phần mềm khác;…
 • Tạo Định mức & Đơn giá riêng;
 • Tính Giá ca máy theo từng thời điểm;
 • Vận hành trên nền Excel và tương thích Windows 10; Phông chữ Unicode;
 • Dữ liệu phần mềm: Định mức và Đơn giá của các Tỉnh/thành là file Excel;
 • Tự động cập nhật, nâng cấp qua mạng;..
 • Và rất nhiều tiện ích và tính năng vượt trội, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để cùng trải nghiệm và phục vụ công việc của Bạn.